3M Half Marathon Austin, Texas
2024 Ascension Seton Austin Marathon, Half Marathon, 5K Austin, Texas
Dos Senderos Trail Race Austin, Texas
2024 Ascension Seton CapTex Tri Austin, Texas